Sell Me If You Can!

Consultative Sell Approach + Special "Acting for Non-actors" Workshop

  • 16 hours
  • 14,400 บาทไทย
  • Soi Charoen Rat 7

Service Description

ถ้าเปรียบการขาย เป็นการแข่งขันวิ่ง 100 เมตร ​ "Usain Bolt" เจ้าของสถิติโลก เหรียญทองโอลิมปิก การวิ่ง 100 เมตร ใน 9.58 วินาที ใช้เวลา 4 ปีในการฝึกฝนอย่างหนัก เพื่อให้ได้มาซึ่ง 9.58 วินาทีที่ดีที่สุด ที่เป็นเสมือนนาทีทองคำ หรือ Golden Moment สำหรับเขา แล้วสำหรับนักขายมือทองอย่างพวกเราล่ะ? อะไรคือ Golden Moment ที่สำคัญที่สุด ถ้าไม่ใช่นาทีที่คุณอยู่กับลูกค้า ​ เคยไหม? เมื่อคุณอยู่กับลูกค้าคนสำคัญ คุณกลับควบคุมตัวเองไม่ได้ ไม่ว่าจะในด้านบุคคลิกภาพ การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง แนวความคิดที่มีต่อลูกค้า การวิเคราะห์ลูกค้า หรือการนําเสนอ ตลอดจนการปิดการขาย... ​ แต่วันนี้ SELL ME IF YOU CAN ช่วยให้คุณได้ใช้ Golden Moment ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เพราะ SELL ME IF YOU CAN เป็นหลักสูตรการขายแบบที่ปรึกษา ที่จะช่วยทรานฟอร์มคุณให้กลายเป็นนักขายแบบที่ปรึกษาโดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนไปพบลูกค้า ตลอดจนถึงการปิดการขาย ออกแบบหลักสูตรโดย ครูนาย (NinePolthep) ที่ใช้เวลากลั่นกรองเทคนิคการขายมากกว่า 15 ปี ที่ผ่านงานขายจากประสบการณ์จริง เรียนรู้กับเรา ช่วยให้คุณพัฒนาเป็นนักขายแบบที่ปรึกษาที่เก่งขึ้นได้อย่างแน่นอน... สิ่งที่คุณจะได้จากการเรียน SELL ME IF YOU CAN ความรู้ความเข้าใจแนวคิดการขายแบบที่ปรึกษา สามารถประยุกต์ใช้วิธีการขายแบบที่ปรึกษากับงานของตนเองได้ เรียนรู้แนวทางในการวิเคราะห์และประเมินกลุ่มลูกค้า เพื่อให้สามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการได้อย่างเหมาะสม ความเข้าใจในเรื่องตัวตนของตนเอง วิธีรับมือกับคำปฏิเสธ 10 เทคนิคปิดการขายอย่างมีชั้นเชิง เรียนรู้วิธีการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจในระยะยาว ​​ พิเศษ! หลักสูตร ACTING FOR NON-ACTORS หลักสูตรที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยเริ่มแต่การสำรวจร่างกาย ฝึกสมาธิและสภาพจิตใจ ลักษณะท่าทางการยืนหรือการนั่ง การสำรวจ - ทำความเข้า - จัดระเบียบตัวตนและบทบาทของตนเอง การตั้งเป้าหมายในชีวิต การเล่าเรื่องของสินค้าผ่านกระบวนการ Story Telling และหลักการประเมินการสื่อสาร ​ คอร์สนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กจนไปถึงขนาดใหญ่ พนักงานขาย / ผู้จัดการ / หัวหน้าทีมการตลาดหรือการขาย และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการสื่อสาร ลักษณะการเรียน เวิร์กช็อป : 40% บรรยาย : 60%   เนื้อหาในคอร์ส 4 วิธีคิดนักขายแบบที่ปรึกษา 5 วิธีการนักขายแบบที่ปรึกษา Acting for non-Actors


Contact Details

  • Benjathanee, Charoen Rat 7 Alley, Bang Kho Laem, Bangkok, Thailand

    0952926455

    mr9nine9@hotmail.com