Artboard 1_1.jpg

SELL ME IF YOU CAN
ขายให้ได้...ถ้า (นาย) แน่จริง

Consultative Sell Approach + Special "Acting for Non-actors" Workshop

ถ้าเปรียบการขาย เป็นการแข่งขันวิ่ง 100 เมตร

"Usain Bolt" เจ้าของสถิติโลก เหรียญทองโอลิมปิก การวิ่ง 100 เมตร ใน 9.58 วินาที ใช้เวลา 4 ปีในการฝึกฝนอย่างหนัก เพื่อให้ได้มาซึ่ง 9.58 วินาทีที่ดีที่สุด ที่เป็นเสมือนนาทีทองคำ หรือ Golden Moment สำหรับเขา แล้วสำหรับนักขายมือทองอย่างพวกเราล่ะ?

 

อะไรคือ Golden Moment ที่สำคัญที่สุด ถ้าไม่ใช่นาทีที่คุณอยู่กับลูกค้า

เคยไหม? เมื่อคุณอยู่กับลูกค้าคนสำคัญ คุณกลับควบคุมตัวเองไม่ได้ ไม่ว่าจะในด้านบุคคลิกภาพ การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง

แนวความคิดที่มีต่อลูกค้า การวิเคราะห์ลูกค้า หรือการนําเสนอ ตลอดจนการปิดการขาย...

แต่วันนี้ SELL ME IF YOU CAN ช่วยให้คุณได้ใช้ Golden Moment ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เพราะ SELL ME IF YOU CAN เป็นหลักสูตรการขายแบบที่ปรึกษา ที่จะช่วยทรานฟอร์มคุณให้กลายเป็นนักขายแบบที่ปรึกษาโดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนไปพบลูกค้า ตลอดจนถึงการปิดการขาย ออกแบบหลักสูตรโดย ครูนาย (NinePolthep) ที่ใช้เวลากลั่นกรองเทคนิคการขายมากกว่า 15 ปี ที่ผ่านงานขายจากประสบการณ์จริง

 

เรียนรู้กับเรา ช่วยให้คุณพัฒนาเป็นนักขายแบบที่ปรึกษาที่เก่งขึ้นได้อย่างแน่นอน...

 

สิ่งที่คุณจะได้จากการเรียน SELL ME IF YOU CAN

 • ความรู้ความเข้าใจแนวคิดการขายแบบที่ปรึกษา

 • สามารถประยุกต์ใช้วิธีการขายแบบที่ปรึกษากับงานของตนเองได้

 • เรียนรู้แนวทางในการวิเคราะห์และประเมินกลุ่มลูกค้า เพื่อให้สามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการได้อย่างเหมาะสม

 • ความเข้าใจในเรื่องตัวตนของตนเอง

 • วิธีรับมือกับคำปฏิเสธ

 • 10 เทคนิคปิดการขายอย่างมีชั้นเชิง

 • เรียนรู้วิธีการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจในระยะยาว

พิเศษ! หลักสูตร ACTING FOR NON-ACTORS

หลักสูตรที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยเริ่มแต่การสำรวจร่างกาย ฝึกสมาธิและสภาพจิตใจ ลักษณะท่าทางการยืนหรือการนั่ง

การสำรวจ - ทำความเข้า - จัดระเบียบตัวตนและบทบาทของตนเอง การตั้งเป้าหมายในชีวิต การเล่าเรื่องของสินค้าผ่านกระบวนการ Story Telling และหลักการประเมินการสื่อสาร

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กจนไปถึงขนาดใหญ่

 • พนักงานขาย / ผู้จัดการ / หัวหน้าทีมการตลาดหรือการขาย และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการสื่อสาร

 

ลักษณะการเรียน

เวิร์กช็อป : 40%

บรรยาย : 60%  

 

เนื้อหาในคอร์ส

 • 4 วิธีคิดนักขายแบบที่ปรึกษา

 • 5 วิธีการนักขายแบบที่ปรึกษา

 • Acting for non-Actors